Poster

POSTER BİLDİRİ ÖZETİ GENEL KURALLARI

Bildirilerin ingilizce olarak yazılması ve yazım kurallarına uyulması zorunludur. Poster bildirilerde tüm yazarların ad, soyad ve adres detayları açık olarak yer almak zorundadır. Bildiriler giriş, gereçler ve yöntem, sonuçlar ve tartışma olarak düzenlenmelidir. Kısaltmalar ilk yer alışta açıklamalı olarak yer almalıdır. Kaynaklar genel olarak yer almazlar, ancak zorunlu koşullarda birkaç adet yer alabilir. İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır. Özetin tamamı, başlık ve yazar adı dahil 250 kelimeyi. Başlık ise en fazla 10 sözcük içermelidir. Yazı karakteri olarak Calibri kullanılmalı ve punto büyüklüğü 10 olmalı ve özetlerin içerisinde tablo, grafik, şekil olmamalıdır. “Kabul edilen posterlerin bilimsel programda yer alması için sorumlu yazarın 15 Agustos 2017 tarihine kadar sempozyum kayıt yaptırmış olması gereklidir. Symposium kayıt yaptırmayan sorumlu yazarlara ait poster bilimsel programında yer almıyacaktir
250 kelimeyi aşan özetler komite tarafından kabul edilmeyecektir.

Poster Konular

Yumuşak ve sert doku graft uygulamaların da riskler ve ödüller


Bildirilerin Gönderilmesi

meffert@meffertimplant.com adresine email gönderilecektir. Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad / soyad ve kurumları gizli tutularak, bildiri değerlendirme kurulunca yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için sunu yapacak yazarın kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir. Bu konuda kongre düzenleme kurulu tam yetkilidir. “Poster Sunu” olarak kabul edilen bildiriler, Kongre merkezinde oluşturulacak olan Poster Alanı'nda sergilenecek olup; belirtilen tarih ve saatte, oturum başkanları nezaretinde sunulacak ve tartışılacaktır. Dereceye giren posterler seçilecektir.